Foto: Canva

Kada i kako se primenjuje indukcija porođaja?

Izvor: Bebac

Šta je indukcija?

Indukcija je izazivanje porođaja u situaciji kada porođaj ne počne spontano, a lekar proceni da je za majku i bebu bolje da se trudnoća završi rađanjam bebe pre čekanja spontanog početka rađanja.

Koji su razlozi za indukciju porođaja?

 1. Prenesena trudnoća

  Najčešći razlog je prenesena trudnoća. Zvanično se bebi „dopušta” da boravi u maminom stomaku 42 nedelje ali se u praksi lekari ne oslanjaju isključivo na verovatni termin porođaja jer on ne mora biti tačan već uz pomoć objektivnih parametara ocenjuju starost trudnoće i ploda ultrazvučnim pregledima. Indukcija se primenjuje ukoliko se trudnoća prenese 7 do 14 dana.

 2. Patnja ploda

  Ponašanje bebe, boja i količina plodove vode su pokazatelji stanja u kojem se beba nalazi. Nakon navršenih 40 nedelja, trudnoća se češće kontroliše i prati se stanje ploda. Bilo kakav simptom koji ukazuje na to da plod pati, jasna je indikacija za pokretanje porođaja.

 3. Starost posteljice

  Posteljica posle 40 nedelja polako gubi sposobnost prenošenja krvi. Smanjenjem kapaciteta posteljice plod dobija manje hranjivih materija i kiseonika. Posledica može da bude stagniranje bebe u dobijanju na težini ali i gušenje usled nedostatka kiseonika.

 4.  Zdravstveni problemi majke

  Povišen krvni pritisak sa pratećim komplikacijama, infekcije i bilo koji problem koji je ugrožavajuć za mamu ili bebu, indikacija je za indukciju porođaja.

beba leži mami na grudima
Foto: Canva

Šta je Bišop-skor?

Lekar vrši procenu na osnovu objektivnih parametara o tome da li da pokrene porođaj koji nije spontano započet i to uvek radi u interesu majke i bebe.

Ocena Bišopa je najčešće korišćena metoda za procenu spremnosti grlića materice za indukciju. To znači da lekar ne daje indukciju po slobodnoj proceni već se vodi parametrima koji ukazuju na to da li porođaj može da počne.

Test sadrži pet mera na osnovu kojih se izračunava konačan Bišop-skor (pogledaj tabelu).

GrlićSkor
Bodovi0123
PozicijaNazadCentralnoNapred/
KonzistencijaČvrstSrednje čvrstMek/
Skraćenje (%)0-3040-5060-70Preko 80
Dilatacija (cm)Zatvoren1-23-4Preko 5
Angažovanost glavice-3-2-1, 0+1, +2

 

Bišop-skor je prvobitno razvijen kako bi predvideo verovatnoću da žene uđe u prirodan porođaj u bliskoj budućnosti.

Žena koja ima nisku ocenu 1 ne bi mogla da očekuje da se porodi još oko 3 nedelje. Žena sa višim rezultatom od 10 može očekivati da uđe u porođaj u roku od nekoliko dana.

Iako je bišupova ocena prvobitno korišćena da proceni verovatnoću vaginalnog porođaja kod žena koje su već rađale (višerotke), sada se koristi i za žene koje su prvorotke i kod kojih se predviđa indukcija porođaja.

Ako je Bišop-skor 8 ili veći, šanse za vaginalni porođaj su dobre, a za grliće materice se kaže da su povoljni ili „zreli” za indukciju. Ako je Bišop rezultat 6 ili manje, šanse za vaginalni porođaj su male, a za grliće materice se smatra da su nepovoljni ili „nezreli” za indukciju.

Jednostavniji Bišop-skor koji koristi samo dilataciju, skraćenje i angažovanost, može biti prediktivan za uspešnu indukciju kao izvorni potpun Bišop-skor. Jednostavan Bišopov skor od 5 ima sličnu prediktivnu vrednost uspešnog vaginalnog porođaja kao originalni Bišop-skor koji je veći od 8.

Kako se primenjuje indukcija?

Postoji nekoliko načina indukcije porođaja, a koja metoda će se koristiti zavisi od niza faktora kao i od same procene lekara.

Metode indukcije porođaja su:

 • ubacivanje leka (prostaglandina) u vaginu koji će razmekšati grlić i izazvati dilataciju;
 • ubacivanje prostaglandina, gela u grlić materice;
 • prokidanje vodenjaka;
 • mehanička metoda skraćenja grlića upotrebom katetera;
 • intravenska primena oksitocina koji izaziva kontrakcije materice u kombinaciji sa nekom od predhodno navedenih metoda.

 

Oksitocin se daje u infuziji, uz praćenje stanja  bebe putem CTG monitoringa i redovne preglede stanja grlića.

trudnica na ctg monitoringu
Foto: Canva

Da li indukcija boli jače od prirodnog porođaja?

CTG (kardiotokografija) je metoda kojom se registruju srčani tonovi ploda, uz registrovanje postojanja (ili ne) materičnih kontrakcija. Ovom metodom registruju se kontrakcije identične jačine kao i kod porođaja koji nije pokrenut indukcijom, ali je subjektivni osećaj žena da su izazvane kontrakcije bolnije jer one kreću naglo za razliku od postepenih kontrakcija kod spontanog porođaja.

Koje su kontraindikacije, odnosno kada se indukcija ne primenjuje?

Indukcija porođaja je način da se smanji broj carskih rezova. Međutim, postoje situacije u kojima nije moguće primeniti idukciju pa se takve poodmakle trudnoće koje se, prema proceni lekara moraju završiti, završavaju ipak operativnim zahvatom.

Kontraindikacije za primenu indukcije su:

 

 1. prethodni porođaj završen carskim rezom;
 2. karlična prezentacija bebe;
 3. disproporcije veličine ploda i karličnih mera majke;
 4. prednjačenje posteljice;
 5. višeplodna trudnoća;
 6. anomalija karlice majke.

Postanite član Bebac porodice! Registrujte se

Da li ste trudni ili imate bebu?

Unesite termin porođaja ili datum rođenja vašeg bebca i pratite njegov razvoj iz nedelje u nedelju.

Komentari (0)

Ostavite komentar

Izračunajte termin porođaja

Unesite prvi dan Vašeg
poslednjeg ciklusa

Prosečno trajanje ciklusa

Šta je indukcija?

Indukcija je izazivanje porođaja u situaciji kada porođaj ne počne spontano, a lekar proceni da je za majku i bebu bolje da se trudnoća završi rađanjam bebe pre čekanja spontanog početka rađanja.

Koji su razlozi za indukciju porođaja?

 1. Prenesena trudnoća

  Najčešći razlog je prenesena trudnoća. Zvanično se bebi „dopušta” da boravi u maminom stomaku 42 nedelje ali se u praksi lekari ne oslanjaju isključivo na verovatni termin porođaja jer on ne mora biti tačan već uz pomoć objektivnih parametara ocenjuju starost trudnoće i ploda ultrazvučnim pregledima. Indukcija se primenjuje ukoliko se trudnoća prenese 7 do 14 dana.

 2. Patnja ploda

  Ponašanje bebe, boja i količina plodove vode su pokazatelji stanja u kojem se beba nalazi. Nakon navršenih 40 nedelja, trudnoća se češće kontroliše i prati se stanje ploda. Bilo kakav simptom koji ukazuje na to da plod pati, jasna je indikacija za pokretanje porođaja.

 3. Starost posteljice

  Posteljica posle 40 nedelja polako gubi sposobnost prenošenja krvi. Smanjenjem kapaciteta posteljice plod dobija manje hranjivih materija i kiseonika. Posledica može da bude stagniranje bebe u dobijanju na težini ali i gušenje usled nedostatka kiseonika.

 4.  Zdravstveni problemi majke

  Povišen krvni pritisak sa pratećim komplikacijama, infekcije i bilo koji problem koji je ugrožavajuć za mamu ili bebu, indikacija je za indukciju porođaja.

beba leži mami na grudima
Foto: Canva

Šta je Bišop-skor?

Lekar vrši procenu na osnovu objektivnih parametara o tome da li da pokrene porođaj koji nije spontano započet i to uvek radi u interesu majke i bebe.

Ocena Bišopa je najčešće korišćena metoda za procenu spremnosti grlića materice za indukciju. To znači da lekar ne daje indukciju po slobodnoj proceni već se vodi parametrima koji ukazuju na to da li porođaj može da počne.

Test sadrži pet mera na osnovu kojih se izračunava konačan Bišop-skor (pogledaj tabelu).

GrlićSkor
Bodovi0123
PozicijaNazadCentralnoNapred/
KonzistencijaČvrstSrednje čvrstMek/
Skraćenje (%)0-3040-5060-70Preko 80
Dilatacija (cm)Zatvoren1-23-4Preko 5
Angažovanost glavice-3-2-1, 0+1, +2

 

Bišop-skor je prvobitno razvijen kako bi predvideo verovatnoću da žene uđe u prirodan porođaj u bliskoj budućnosti.

Žena koja ima nisku ocenu 1 ne bi mogla da očekuje da se porodi još oko 3 nedelje. Žena sa višim rezultatom od 10 može očekivati da uđe u porođaj u roku od nekoliko dana.

Iako je bišupova ocena prvobitno korišćena da proceni verovatnoću vaginalnog porođaja kod žena koje su već rađale (višerotke), sada se koristi i za žene koje su prvorotke i kod kojih se predviđa indukcija porođaja.

Ako je Bišop-skor 8 ili veći, šanse za vaginalni porođaj su dobre, a za grliće materice se kaže da su povoljni ili „zreli” za indukciju. Ako je Bišop rezultat 6 ili manje, šanse za vaginalni porođaj su male, a za grliće materice se smatra da su nepovoljni ili „nezreli” za indukciju.

Jednostavniji Bišop-skor koji koristi samo dilataciju, skraćenje i angažovanost, može biti prediktivan za uspešnu indukciju kao izvorni potpun Bišop-skor. Jednostavan Bišopov skor od 5 ima sličnu prediktivnu vrednost uspešnog vaginalnog porođaja kao originalni Bišop-skor koji je veći od 8.

Kako se primenjuje indukcija?

Postoji nekoliko načina indukcije porođaja, a koja metoda će se koristiti zavisi od niza faktora kao i od same procene lekara.

Metode indukcije porođaja su:

 • ubacivanje leka (prostaglandina) u vaginu koji će razmekšati grlić i izazvati dilataciju;
 • ubacivanje prostaglandina, gela u grlić materice;
 • prokidanje vodenjaka;
 • mehanička metoda skraćenja grlića upotrebom katetera;
 • intravenska primena oksitocina koji izaziva kontrakcije materice u kombinaciji sa nekom od predhodno navedenih metoda.

 

Oksitocin se daje u infuziji, uz praćenje stanja  bebe putem CTG monitoringa i redovne preglede stanja grlića.

trudnica na ctg monitoringu
Foto: Canva

Da li indukcija boli jače od prirodnog porođaja?

CTG (kardiotokografija) je metoda kojom se registruju srčani tonovi ploda, uz registrovanje postojanja (ili ne) materičnih kontrakcija. Ovom metodom registruju se kontrakcije identične jačine kao i kod porođaja koji nije pokrenut indukcijom, ali je subjektivni osećaj žena da su izazvane kontrakcije bolnije jer one kreću naglo za razliku od postepenih kontrakcija kod spontanog porođaja.

Koje su kontraindikacije, odnosno kada se indukcija ne primenjuje?

Indukcija porođaja je način da se smanji broj carskih rezova. Međutim, postoje situacije u kojima nije moguće primeniti idukciju pa se takve poodmakle trudnoće koje se, prema proceni lekara moraju završiti, završavaju ipak operativnim zahvatom.

Kontraindikacije za primenu indukcije su:

 

 1. prethodni porođaj završen carskim rezom;
 2. karlična prezentacija bebe;
 3. disproporcije veličine ploda i karličnih mera majke;
 4. prednjačenje posteljice;
 5. višeplodna trudnoća;
 6. anomalija karlice majke.
Izračunajte vaš BMI
Pol:

Godine starosti:

Vaša visina:

Vaša težina:

Vaš BMI iznosi
22,5
Normalna težina

Neuhranjenost
Normalna telesna masa
Manja gojaznost
Gojaznost
Velika gojaznost
Preterana gojaznost
Napomena: BMI kalkulator služi isključivo u informativne svrhe i rezultati su okvirni. Nije zamena za dijagnostičku metodu. Vrednosti ne važe za decu do 18 godina, trudnice i dojilje, bolešljive i slabe osobe
Utvrdite kada su vam plodni dani i povećajte šanse da ostanete u drugom stanju.

Potrebno je samo da unesete prvi dan vašeg poslednjeg ciklusa i prosečno trajanje i dobićete kalendar plodnih dana za narednih pet meseci.

Izračunavanje plodnih i neplodnih dana je metoda koja se zasniva na karakteristikama menstrualnog ciklusa. Svaka žena koja ima ciklus na 28 dana, ima ovulaciju (oslobađanje jajne ćelije) oko 14. dana ciklusa.
Izračunajte plodne dane

Prvi dan poslednje menstruacije

Prosečno trajanje ciklusa
Ovulacija ≈
Ned. 20.07.2021. Pet. 25.07.2021.
Danas je Petak, 12.07.2024
Plodni dani
Menstruacija
dana 5 Menstruacija
dana 15 Folikularna faza
dana 6 Ovulacija
Sledeća menstruacija
za ≈ 28 dana

Može vas zanimati još i

Pretražite ostale tekstove iz kategorije

Povezane vesti

Najnovije