Izračunajte termin porođaja

Unesite prvi dan Vašeg
poslednjeg ciklusa

Prosečno trajanje ciklusa

Prema važećem zakonu, i bebe moraju imati sopstveni pasoš.

Prema važećem Zakonu o putnim ispravama, ne možete upisati dete u svoj biometrijski pasoš. Zato je potrebno je da mu izvadite samostalnu putnu ispravu.


Foto: Freepik

Zahtev za izdavanje pasoša detetu treba da podnesete vi kao roditelj, jer je reč o maloletnom licu.

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnose oba roditelja ukoliko su roditelji u bračnoj zajednici, odnosno jedan od roditelja uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Ta pisana saglasnost treba da bude overena u sudu, kod notara ili u opštini, ili ukoliko je drugi roditelj lično prisutan, saglasnost se daje samo potpisom na zahtevu.

 

Saglasnost za izdavanje pasoša za maloletno lice sada se može podneti elektronskim putem na sajtu Euprave. Ova usluga omogućava da jedan od roditelja da saglasnost elektornskim putem, te samo drugi roditelj lični podnosi zahtev, uz prisustvo maloletnog lica.

 

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja u sledećim slučajevima:

 

# ako zahtev podnese jedan od roditelja, a uz zahtev priloži i potvrdu nadležnog organa da je izdavanje pasoša u interesu deteta;


# ako zahtev podnese roditelj kome je odlukom nadležnog organa za pitanje starateljstva dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim kada je istom odlukom izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo uslovljeno saglasnošću oba roditelja;
 


Pročitajte još

Da li mi treba saglasnost drugog roditelja kada putujem sa detetom?# ako postoji pravna i fizička sprečenost jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

# ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

 

# ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

 

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

 U postupku za izdavanje pasoša za maloletno dete, neophodno je lično prisustvo oba roditelja ili pisana i propisno overena saglasnost drugog roditelja. Ova usluga omogućava da jedan od roditelja da saglasnost elektronskim putem, pa tako samo drugi roditelj lično  podnosi zahtev, uz prisustvo maloletnog deteta.

 

Po davanju elektronske saglasnosti, roditelj dobija obaveštenje koje sadrži takozvani EGN broj. Neophodno je da drugi roditelj koji sa detetom podnosi zahtev zna EGN broj saglasnosti, jer se na osnovu tog broja vrši pretraga saglasnosti u sistemu.

 

Ova usluga se koristi samo ukoliko oba roditelja vrše roditeljsko pravo. Saglasnost drugog roditelja nije potrebna ukoliko roditelj koji podnosi zahtev samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu pravosnažne presude.

 

Da biste koristili ovu uslugu, neophodno je da:

 

  • Posedujete važeću ličnu kartu Republike Srbije
  • Budete prijavljeni na Portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom
  • Ukoliko ste prijavljeni na Portal mobilnom aplikacijom ConsentID, potrebno je da imate izdat kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu kako biste mogli da potpišete saglasnost. Uputstvo za izdavanje kvalifikovanog sertifikata u klaudu je dostupno na linku 
  • Ukoliko ste prijavljeni na Portal kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, potrebno je da imate instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje na Vašem računaru kako biste mogli da potpišete saglasnost. Aplikaciju za elektronsko potpisivanje možete da preuzmete OVDE.

 

Informacija da je saglasnost podneta ili iskorišćena u postupku izdavanja pasoša maloletnom detetu, korisniku se šalje imejlom i sms obaveštenjem sa EGN brojem saglasnosti na adresu elektronske pošte za prijem obaveštenja iz korisničkog naloga i broj telefona, ukoliko je unet na korisničkom profilu.

Maloletnim licima pasoš se izdaje sa ograničenim rokovima:

 

# licima mlađim od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine;

 

# licima od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina;

 

# ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.

 


Foto: Freepik

 

Saglasnost za izdavanje pasoša za maloletno lice sada se može podneti elektronskim putem na sajtu Euprave. Ova usluga omogućava da jedan od roditelja da saglasnost elektornskim putem, te samo drugi roditelj lični podnosi zahtev, uz prisustvo maloletnog lica.

 

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice može se podneti i prisustvom oba roditelja. U tom slučaju zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pisanu i propisno overenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Pisana saglasnost se može dati i izjavom na zapisnik. 

 

Tom prilikom potrebno je priložiti:

 

# važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva;

# pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;

 
# uplatnica generisana na portalu eUprava OVDE

 

# nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i  fotografija veličine 50h50mm („en face“, na jednobojnoj sivoj pozadini);
 

# za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 

# uverenja o državljanstvu Republike Srbije;

# izvoda iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih.

Roditelji, odnosno staratelji mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.


Foto: FreepikNapominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.
 

NAPOMENA:
 

– maloletna lica moraju imati prijavljeno prebivalište u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici na čijoj teritoriji žive.

Dokumentacija je ista kao i da ste u braku. Međutim, osim saglasnosti koju oboje pišete u SUP-u, potrebno je da i u opštini overite saglasnost o izdavanju pasoša za dete.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Cena izdavanja putne isprave iznosi 4.200,00 dinara. Navedeni novčani iznos uplaćuje se putem generisane uplatnice koja se nalazi na portalu eUprava >>> OVDE.

Nadležni organ je dužan da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, ali u proseku pasoš bude gotov za desetak dana.


Foto: Freepik

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

U slučajevima kada je detetu potrebno hitno lečenje u inostranstvu ili iz nekih drugih opravdanih razloga, pasoš se može izdati u roku od 48 sati. Uz zahtev je neophodno da priložite i dokaze koji potvrđuju razloge hitnosti.

• Pasoš za decu mlađu od 3 godine života se izdaje sa rokom važenja od 3 godine.

• Deci uzrasta od 3 do 14 godina, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.

• Deci starijoj od 14 godine, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina

Izvor: Mup.gov.rs

Izračunajte vaš BMI
Pol:

Godine starosti:

Vaša visina:

Vaša težina:

Vaš BMI iznosi
22,5
Normalna težina

Neuhranjenost
Normalna telesna masa
Manja gojaznost
Gojaznost
Velika gojaznost
Preterana gojaznost
Napomena: BMI kalkulator služi isključivo u informativne svrhe i rezultati su okvirni. Nije zamena za dijagnostičku metodu. Vrednosti ne važe za decu do 18 godina, trudnice i dojilje, bolešljive i slabe osobe
Utvrdite kada su vam plodni dani i povećajte šanse da ostanete u drugom stanju.

Potrebno je samo da unesete prvi dan vašeg poslednjeg ciklusa i prosečno trajanje i dobićete kalendar plodnih dana za narednih pet meseci.

Izračunavanje plodnih i neplodnih dana je metoda koja se zasniva na karakteristikama menstrualnog ciklusa. Svaka žena koja ima ciklus na 28 dana, ima ovulaciju (oslobađanje jajne ćelije) oko 14. dana ciklusa.
Izračunajte plodne dane

Prvi dan poslednje menstruacije

Prosečno trajanje ciklusa
Ovulacija ≈
Ned. 20.07.2021. Pet. 25.07.2021.
Danas je Utorak, 23.07.2024
Plodni dani
Menstruacija
dana 5 Menstruacija
dana 15 Folikularna faza
dana 6 Ovulacija
Sledeća menstruacija
za ≈ 28 dana

Najnovije vesti