Foto: Canva

Najčešće nedoumice u vezi sa osiguranjem na putu, preko RFZO i osiguravajućih kuća

Izvor: Bebac.com

Kako na put u države sa kojima Srbija ima potpisan sporazum o osiguranju?

Građani Srbije koji imaju zdravstvenu knjižicu za vreme boravka u inostranstvu imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći, kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica. 

Srbija ima potpisan sporazum o osiguranju sa Austrijom, Belgijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Crnom Gorom, Češkom Republikom, Francuskom, Holandijom, Hrvatskom, Italijom, Luksemburgom, Mađarskom, Makedonijom, Nemačkom, Poljskom, Rumunijom, Slovačkom, Slovenijom, Velikom Britanijom i Turskom.
Potrebno je da pre polaska na put u jednu od ovih država pribavite dvojezični obrazac za odgovarajuću državu (osim Poljske i Velike Britanije, za koje je potreban samo dokaz o osiguranju). Obrazac izdaje filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kome je izdata i vaša zdravstvena knjižica.

Kako na put u ostale države?

U zemljama s kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum potrebno je pre polaska na put pribaviti „Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu”.

Ovu potvrdu takođe izdaje filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kome je izdata i vaša zdravstvena knjižica.


Foto: Fotolia

Kako do potvrde ili obrasca?

Dvojezični obrazac / potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarske komisije. Uslov je da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge.

Potrebnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje izabranog lekara, izvod zdravstvenog kartona), uz overenu zdravstvenu knjižicu, osigurano lice podnosi lično lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Obrazac potvrde o zdravstvenom stanju koji popunjava izabrani lekar možete preuzeti na sajtu RFZO. Potvrda/obrazac izdaje se najduže za period do 90 dana od dana izdavanja i ne plaća se.

Kako do hitne pomoći u inostranstvu?

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u zemlji sa kojom je zaključen ugovor, osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka (kasi zdravstvenog osiguranja).

Šta ako nemate obrazac?

Ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, izuzetno može i naknadno izdati, ukoliko je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom.

U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, osigurano lice podnosi direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zahtev za naknadu troškova.
Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je priložiti fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene.

U slučaju da niste pribavili potvrdu pre odlaska na put, a platili ste troškove hitnog lečenja u zemlji sa kojom nije zaključen ugovor, nemate pravo na naknadu tih troškova.


Foto: Shutterstock

Putničko osiguranje za porodice

Većina osiguravajućih kuća u Srbiji ima programe putnog osiguranja, a cena zavisi od godina starosti putnika i države u koju se putuje. Osiguranje za decu je gotovo duplo jeftinije od osiguranja odraslih. 

Razlika u ceni postoji kada je u pitanju maksimalna premija osiguranja, odnosno najviši iznos troškova lečenja koje osiguranje pokriva. Neke polise uključuju i dolazak i boravak rodbine u inostranstvu dok traje lečenje. Osiguravajuće kuće nude i porodične pakete sa značajnim popustima za decu.

Putničko osiguranje za trudnice

Trudnoća se po pravilniku smatra za stanje koje bi ubrzo nakon dolaska u inostranstvo moglo da zahteva dugo bolničko lečenje, pa samim tim, trudnicama ne može biti izdata potvrda RFZO ni pre puta a ni nakon intervencije.

Isto tako, treba imati u vidu da ukoliko trudnica koristi trudničko bolovanje zbog rizične trudnoće, prema pravilniku ne sme da napušta mesto boravka, pa samim tim ni da putuje u inostranstvo ili po Srbiji.
Privatne osiguravajuće kuće imaju različita pravila za osiguranje trudnica. Dok neke imaju ograničenje u nedelji trudnoće (u većini slučajeva je to 28. nedelja) i starosti trudnice (do 37 godina starosti), postoje i kuće koje osiguravaju sve trudnice, po nešto višoj ceni. To znači da bi pre polaska na put trebalo da se raspitate o tome koja osiguravajuća kuća nudi najpovoljnije i najprikladnije rešenje za vas.

Postanite član Bebac porodice! Registrujte se

Da li ste trudni ili imate bebu?

Unesite termin porođaja ili datum rođenja vašeg bebca i pratite njegov razvoj iz nedelje u nedelju.

Komentari (0)

Ostavite komentar

Izračunajte termin porođaja

Unesite prvi dan Vašeg
poslednjeg ciklusa

Prosečno trajanje ciklusa

Kako na put u države sa kojima Srbija ima potpisan sporazum o osiguranju?

Građani Srbije koji imaju zdravstvenu knjižicu za vreme boravka u inostranstvu imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći, kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica. 

Srbija ima potpisan sporazum o osiguranju sa Austrijom, Belgijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Crnom Gorom, Češkom Republikom, Francuskom, Holandijom, Hrvatskom, Italijom, Luksemburgom, Mađarskom, Makedonijom, Nemačkom, Poljskom, Rumunijom, Slovačkom, Slovenijom, Velikom Britanijom i Turskom.
Potrebno je da pre polaska na put u jednu od ovih država pribavite dvojezični obrazac za odgovarajuću državu (osim Poljske i Velike Britanije, za koje je potreban samo dokaz o osiguranju). Obrazac izdaje filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kome je izdata i vaša zdravstvena knjižica.

Kako na put u ostale države?

U zemljama s kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum potrebno je pre polaska na put pribaviti „Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu”.

Ovu potvrdu takođe izdaje filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kome je izdata i vaša zdravstvena knjižica.


Foto: Fotolia

Kako do potvrde ili obrasca?

Dvojezični obrazac / potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarske komisije. Uslov je da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge.

Potrebnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje izabranog lekara, izvod zdravstvenog kartona), uz overenu zdravstvenu knjižicu, osigurano lice podnosi lično lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Obrazac potvrde o zdravstvenom stanju koji popunjava izabrani lekar možete preuzeti na sajtu RFZO. Potvrda/obrazac izdaje se najduže za period do 90 dana od dana izdavanja i ne plaća se.

Kako do hitne pomoći u inostranstvu?

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u zemlji sa kojom je zaključen ugovor, osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka (kasi zdravstvenog osiguranja).

Šta ako nemate obrazac?

Ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, izuzetno može i naknadno izdati, ukoliko je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom.

U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, osigurano lice podnosi direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zahtev za naknadu troškova.
Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je priložiti fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene.

U slučaju da niste pribavili potvrdu pre odlaska na put, a platili ste troškove hitnog lečenja u zemlji sa kojom nije zaključen ugovor, nemate pravo na naknadu tih troškova.


Foto: Shutterstock

Putničko osiguranje za porodice

Većina osiguravajućih kuća u Srbiji ima programe putnog osiguranja, a cena zavisi od godina starosti putnika i države u koju se putuje. Osiguranje za decu je gotovo duplo jeftinije od osiguranja odraslih. 

Razlika u ceni postoji kada je u pitanju maksimalna premija osiguranja, odnosno najviši iznos troškova lečenja koje osiguranje pokriva. Neke polise uključuju i dolazak i boravak rodbine u inostranstvu dok traje lečenje. Osiguravajuće kuće nude i porodične pakete sa značajnim popustima za decu.

Putničko osiguranje za trudnice

Trudnoća se po pravilniku smatra za stanje koje bi ubrzo nakon dolaska u inostranstvo moglo da zahteva dugo bolničko lečenje, pa samim tim, trudnicama ne može biti izdata potvrda RFZO ni pre puta a ni nakon intervencije.

Isto tako, treba imati u vidu da ukoliko trudnica koristi trudničko bolovanje zbog rizične trudnoće, prema pravilniku ne sme da napušta mesto boravka, pa samim tim ni da putuje u inostranstvo ili po Srbiji.
Privatne osiguravajuće kuće imaju različita pravila za osiguranje trudnica. Dok neke imaju ograničenje u nedelji trudnoće (u većini slučajeva je to 28. nedelja) i starosti trudnice (do 37 godina starosti), postoje i kuće koje osiguravaju sve trudnice, po nešto višoj ceni. To znači da bi pre polaska na put trebalo da se raspitate o tome koja osiguravajuća kuća nudi najpovoljnije i najprikladnije rešenje za vas.
Izračunajte vaš BMI
Pol:

Godine starosti:

Vaša visina:

Vaša težina:

Vaš BMI iznosi
22,5
Normalna težina

Neuhranjenost
Normalna telesna masa
Manja gojaznost
Gojaznost
Velika gojaznost
Preterana gojaznost
Napomena: BMI kalkulator služi isključivo u informativne svrhe i rezultati su okvirni. Nije zamena za dijagnostičku metodu. Vrednosti ne važe za decu do 18 godina, trudnice i dojilje, bolešljive i slabe osobe
Utvrdite kada su vam plodni dani i povećajte šanse da ostanete u drugom stanju.

Potrebno je samo da unesete prvi dan vašeg poslednjeg ciklusa i prosečno trajanje i dobićete kalendar plodnih dana za narednih pet meseci.

Izračunavanje plodnih i neplodnih dana je metoda koja se zasniva na karakteristikama menstrualnog ciklusa. Svaka žena koja ima ciklus na 28 dana, ima ovulaciju (oslobađanje jajne ćelije) oko 14. dana ciklusa.
Izračunajte plodne dane

Prvi dan poslednje menstruacije

Prosečno trajanje ciklusa
Ovulacija ≈
Ned. 20.07.2021. Pet. 25.07.2021.
Danas je Petak, 12.07.2024
Plodni dani
Menstruacija
dana 5 Menstruacija
dana 15 Folikularna faza
dana 6 Ovulacija
Sledeća menstruacija
za ≈ 28 dana

Može vas zanimati još i

No tags found for this post.

Pretražite ostale tekstove iz kategorije Roditeljstvo

Najnovije