Foto:

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada: Zaštitimo decu od eksploatacije

Izvor: RTS

 Povodom 12. juna, Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podseća na nužnost da deca, kao najosetljivija društvena grupa, budu zaštićeni od svake vrste eksploatacije, pa tako i radne, te da prilikom eventualnog radnog angažmana moraju da dobiju dodatnu i adekvatnu zaštitu.


Foto: Freepik

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada obeležen je prvi put 12. juna 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija u svetu protiv dečjeg rada i zapošljavanja dece, tražeći podršku, pojedinih vlada, civilnog društva, kao i medija, u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja dece.
Slogan ovogodišnjeg obeležavanja ovog dana je “Socijalna pravda za sve – zaustavite dečji rad!”
Primereno angažovanje deteta u porodičnim poslovima, poslovima van kuće tokom raspusta, sa ciljem obezbeđivanja zarade za svoje potrebe, rad koji je primeren uzrastu deteta, a koji pri tom ne ometa školovanje ili slobodno vreme deteta, smatra se poželjnim i neophodnim radi sticanja radnih navika i funkcionalnog osposobljavanja za život.

O žrtvama

Deca koja žive i odrastaju u teškim materijalnim i socijalnim uslovima, lako postaju žrtve nedozvoljenog radnog angažovanja. Mogućnosti za tako nešto se uvećavaju ukoliko se siromaštvo i socijalna isključenost dece i roditelja poklapaju sa pripadnošću nekoj od društveno osetljivih podgrupa, ukazuje Ministarstvo.
Najugroženije su devojčice iz najsiromašnijih porodica, deca romske nacionalnosti (uključujući decu iz podstandardnih naselja), deca u uličnoj situaciji, deca sa teškoćama u razvoju, deca u sukobu sa zakonom, deca migranti (uključujući decu iz porodica povratnika po sporazumu o readmisiji) i deca u ruralnim područjima uključena u rad u poljoprivredi.

Foto: Freepik
Prema svetskim procenama dečijeg rada za 2020. godinu, 160 miliona devojčica i dečaka rade, od kojih je polovina na opasnim poslovima; 112 miliona je u poljoprivredi, a regrutovanje dece vojnika se nastavlja. U periodu 2016. do 2020. godine, dečiji rad se povećao za 8,9 miliona, u potpunosti među decom uzrasta od pet do 11 godina. 


Kako iskoreniti prisilni rad dece

Usvajanjem Rukovodećih načela o biznisu i ljudskim pravima od strane Ujedinjenih nacija i sprovođenje principa “Zaštiti, poštuj, otkloni” trebalo bi da doprinese smanjenju ovih trendova.
U Agendi 2030. godine preporučuje da je potrebno preduzeti neposredne i delotvorne mere da bi se iskorenio prisilni rad deco, uklonilo ropstvo i trgovina ljudima i obezbedila zabrana i eliminacija najgorih oblika dečjeg rada.
To uključuje, navodi se u podcilju 8.7. Agende i regrutovanje i korišćenje dece vojnika, a do 2025. potrebno je iskoreniti zloupotrebu dečjeg rada u svim oblicima.
Komitet za prava deteta UN-a je 2017. godine doneo Opšti komentar br. 21 o deci u uličnoj situaciji.
Zloupotreba dečjeg rada remeti obrazovanje tako što onemogućava dete da redovno pohađa ili ga primorava da napusti školovanje. U opasne i nedozvoljene vidove ove pojave spadaju trgovina decom, iskorišćavanje deteta za prostituciju, iskorišćavanje deteta za pornografiju i zloupotreba dečijeg rada, kaže se u saopštenju Ministarstva.

O prevenciji

U godini obeležavanja 75-godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima podsećamo da celokupna društvena zajednica mora biti senzibilisana, a ovlašćeni akteri obučeni, radi uspešne identifikacije i rehabilitacije deteta žrtve.
Prevencija podrazumeva smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti dece iz najosetljivijih grupa, osnaživanje porodice kroz univerzalni pristup socijalnoj zaštiti i podizanje svesti o značaju obrazovanja kao i uspostavljanje institucionalnih mehanizama zaštite.
 

Foto: Freepik
Kao i sve druge pojave koje ugrožavaju uživanje ljudskih prava, i zloupotreba dečijeg rada je složena i višeslojna, kako u pogledu aktera, tako i u pogledu oblika. Neophodno je posvećeno, kontinuirano i sinhronizovano delovanje svih relevantnih segmenata državnog i civilnog sektora.

“Odgovornost je na nama”

Položaj dece u društvu mora biti neprikosnoven u pogledu poštovanja i zaštite njihovih prava i njihove bezbednosti u svakom smislu. Kada su deca u pitanju, a pogotovo u kontekstu zloupotrebe njihovog rada, odgovornost je na svima nama, od roditelja, rodbine, komšija, preko nastavnika, zdravstvenih radnika do pripadnika policije i vojske.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ove godine na Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada, 12. juna organizuje društveni dijalog na temu “Deca u uličnoj situaciji”, koji se održava u Centru za integraciju mladih – Klub 16, Cetinjska 15a u Beogradu sa početkom u 13 sati.
Izvor: RTS

Postanite član Bebac porodice! Registrujte se

Da li ste trudni ili imate bebu?

Unesite termin porođaja ili datum rođenja vašeg bebca i pratite njegov razvoj iz nedelje u nedelju.

Komentari (0)

Ostavite komentar

Izračunajte termin porođaja

Unesite prvi dan Vašeg
poslednjeg ciklusa

Prosečno trajanje ciklusa

 Povodom 12. juna, Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podseća na nužnost da deca, kao najosetljivija društvena grupa, budu zaštićeni od svake vrste eksploatacije, pa tako i radne, te da prilikom eventualnog radnog angažmana moraju da dobiju dodatnu i adekvatnu zaštitu.


Foto: Freepik

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada obeležen je prvi put 12. juna 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija u svetu protiv dečjeg rada i zapošljavanja dece, tražeći podršku, pojedinih vlada, civilnog društva, kao i medija, u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja dece.
Slogan ovogodišnjeg obeležavanja ovog dana je “Socijalna pravda za sve – zaustavite dečji rad!”
Primereno angažovanje deteta u porodičnim poslovima, poslovima van kuće tokom raspusta, sa ciljem obezbeđivanja zarade za svoje potrebe, rad koji je primeren uzrastu deteta, a koji pri tom ne ometa školovanje ili slobodno vreme deteta, smatra se poželjnim i neophodnim radi sticanja radnih navika i funkcionalnog osposobljavanja za život.

O žrtvama

Deca koja žive i odrastaju u teškim materijalnim i socijalnim uslovima, lako postaju žrtve nedozvoljenog radnog angažovanja. Mogućnosti za tako nešto se uvećavaju ukoliko se siromaštvo i socijalna isključenost dece i roditelja poklapaju sa pripadnošću nekoj od društveno osetljivih podgrupa, ukazuje Ministarstvo.
Najugroženije su devojčice iz najsiromašnijih porodica, deca romske nacionalnosti (uključujući decu iz podstandardnih naselja), deca u uličnoj situaciji, deca sa teškoćama u razvoju, deca u sukobu sa zakonom, deca migranti (uključujući decu iz porodica povratnika po sporazumu o readmisiji) i deca u ruralnim područjima uključena u rad u poljoprivredi.

Foto: Freepik
Prema svetskim procenama dečijeg rada za 2020. godinu, 160 miliona devojčica i dečaka rade, od kojih je polovina na opasnim poslovima; 112 miliona je u poljoprivredi, a regrutovanje dece vojnika se nastavlja. U periodu 2016. do 2020. godine, dečiji rad se povećao za 8,9 miliona, u potpunosti među decom uzrasta od pet do 11 godina. 


Kako iskoreniti prisilni rad dece

Usvajanjem Rukovodećih načela o biznisu i ljudskim pravima od strane Ujedinjenih nacija i sprovođenje principa “Zaštiti, poštuj, otkloni” trebalo bi da doprinese smanjenju ovih trendova.
U Agendi 2030. godine preporučuje da je potrebno preduzeti neposredne i delotvorne mere da bi se iskorenio prisilni rad deco, uklonilo ropstvo i trgovina ljudima i obezbedila zabrana i eliminacija najgorih oblika dečjeg rada.
To uključuje, navodi se u podcilju 8.7. Agende i regrutovanje i korišćenje dece vojnika, a do 2025. potrebno je iskoreniti zloupotrebu dečjeg rada u svim oblicima.
Komitet za prava deteta UN-a je 2017. godine doneo Opšti komentar br. 21 o deci u uličnoj situaciji.
Zloupotreba dečjeg rada remeti obrazovanje tako što onemogućava dete da redovno pohađa ili ga primorava da napusti školovanje. U opasne i nedozvoljene vidove ove pojave spadaju trgovina decom, iskorišćavanje deteta za prostituciju, iskorišćavanje deteta za pornografiju i zloupotreba dečijeg rada, kaže se u saopštenju Ministarstva.

O prevenciji

U godini obeležavanja 75-godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima podsećamo da celokupna društvena zajednica mora biti senzibilisana, a ovlašćeni akteri obučeni, radi uspešne identifikacije i rehabilitacije deteta žrtve.
Prevencija podrazumeva smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti dece iz najosetljivijih grupa, osnaživanje porodice kroz univerzalni pristup socijalnoj zaštiti i podizanje svesti o značaju obrazovanja kao i uspostavljanje institucionalnih mehanizama zaštite.
 

Foto: Freepik
Kao i sve druge pojave koje ugrožavaju uživanje ljudskih prava, i zloupotreba dečijeg rada je složena i višeslojna, kako u pogledu aktera, tako i u pogledu oblika. Neophodno je posvećeno, kontinuirano i sinhronizovano delovanje svih relevantnih segmenata državnog i civilnog sektora.

“Odgovornost je na nama”

Položaj dece u društvu mora biti neprikosnoven u pogledu poštovanja i zaštite njihovih prava i njihove bezbednosti u svakom smislu. Kada su deca u pitanju, a pogotovo u kontekstu zloupotrebe njihovog rada, odgovornost je na svima nama, od roditelja, rodbine, komšija, preko nastavnika, zdravstvenih radnika do pripadnika policije i vojske.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ove godine na Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada, 12. juna organizuje društveni dijalog na temu “Deca u uličnoj situaciji”, koji se održava u Centru za integraciju mladih – Klub 16, Cetinjska 15a u Beogradu sa početkom u 13 sati.
Izvor: RTS
Izračunajte vaš BMI
Pol:

Godine starosti:

Vaša visina:

Vaša težina:

Vaš BMI iznosi
22,5
Normalna težina

Neuhranjenost
Normalna telesna masa
Manja gojaznost
Gojaznost
Velika gojaznost
Preterana gojaznost
Napomena: BMI kalkulator služi isključivo u informativne svrhe i rezultati su okvirni. Nije zamena za dijagnostičku metodu. Vrednosti ne važe za decu do 18 godina, trudnice i dojilje, bolešljive i slabe osobe
Utvrdite kada su vam plodni dani i povećajte šanse da ostanete u drugom stanju.

Potrebno je samo da unesete prvi dan vašeg poslednjeg ciklusa i prosečno trajanje i dobićete kalendar plodnih dana za narednih pet meseci.

Izračunavanje plodnih i neplodnih dana je metoda koja se zasniva na karakteristikama menstrualnog ciklusa. Svaka žena koja ima ciklus na 28 dana, ima ovulaciju (oslobađanje jajne ćelije) oko 14. dana ciklusa.
Izračunajte plodne dane

Prvi dan poslednje menstruacije

Prosečno trajanje ciklusa
Ovulacija ≈
Ned. 20.07.2021. Pet. 25.07.2021.
Danas je Petak, 21.06.2024
Plodni dani
Menstruacija
dana 5 Menstruacija
dana 15 Folikularna faza
dana 6 Ovulacija
Sledeća menstruacija
za ≈ 28 dana

Može vas zanimati još i

Pretražite ostale tekstove iz kategorije

Povezane vesti

Najnovije