Foto:

Roditeljski dodatak: Uslovi dobijanja i dokumentacija

Izvor: Bebac.com

Roditeljski dodatak je finansijska pomoć koju država daje majkama za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Visina pomoći zavisi od toga koje je dete po redu.
 

Dodatak može dobiti i otac, ako ispunjava uslove a majka nije živa, napustila je dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da brine o detetu. 

roditeljski dodatak
Foto: Shutterstock

1.  Zahtev (formular) koji se može uzeti u gradskoj/opštinskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu ili ga možete preuzeti sa sajta ministarstva OVDE.

2.  Originali izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu i overene kopije tih izvoda.

3.  Original uverenja o državljanstvu majke, ne stariji od šest meseci.

4.  Fotokopija lične karte majke i original na uvid. Lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje.

5.  Original prijave prebivališta za decu, ne stariji od šest meseci.

6.  Fotokopija overene zdravstvene knjižice majke.

7.  Uverenje da niste lišeni roditeljskog staranja iz suda s kojim se potom ide u Centar za socijalni rad da se dobije zvanično uverenje da majka brine o detetu za koje je podnela zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na stariju decu

8.  Fotokopija kartice tekućeg računa kod Poštanske štedionice. Ako nemate račun u Poštanskoj štedionici biće vam otvoren po službenoj dužnosti.

9.  Kopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko ste venčani.

Sve potrebne podatke o majci i tome zašto se ona ne stara o detetu, ovlašćeni radnik centra će dobiti elektronskim putem od nadležnih institucija. Potrebna dokumenta važe isto kao za majku, uz dodatak sledećih:
 
Foto: Unspash
 
1.  Izvod iz matične knjige umrlih za majku.
 
2.  Uverenje Centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete, odluku suda da je majka lišena roditeljskog prava.
 
3.  Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti.
 
4.  Potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci.

Zahtev se podnosi u porodilištu u sklopu e-prijave novorođenčeta, a rok za dostavu rešenja o novčanim primanjima se dostavlja na kućnu adresu majke u roku od dva meseca.
 
Ako se zahtev podnosi neovisno o prijavi rođenja, podnosi ga majka lično u nadležnom organu — gradskoj/opštinskoj upravi, u odeljenju za dečju zaštitu i socijalna pitanja.

Rok za podnošenje zahteva za roditeljski dodatak je šest meseci od dana rođenja deteta.

Od trenutka podnošenja do prve isplate prođe nekoliko meseci, ali posle toga sve uplate bi trebalo da stižu na vreme oko 20. u mesecu.
 
(Ažurirano: 14. 9. 2021) 

Postanite član Bebac porodice! Registrujte se

Da li ste trudni ili imate bebu?

Unesite termin porođaja ili datum rođenja vašeg bebca i pratite njegov razvoj iz nedelje u nedelju.

Komentari (0)

Ostavite komentar

Izračunajte termin porođaja

Unesite prvi dan Vašeg
poslednjeg ciklusa

Prosečno trajanje ciklusa

Roditeljski dodatak je finansijska pomoć koju država daje majkama za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Visina pomoći zavisi od toga koje je dete po redu.
 

Dodatak može dobiti i otac, ako ispunjava uslove a majka nije živa, napustila je dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da brine o detetu. 

roditeljski dodatak
Foto: Shutterstock

1.  Zahtev (formular) koji se može uzeti u gradskoj/opštinskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu ili ga možete preuzeti sa sajta ministarstva OVDE.

2.  Originali izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu i overene kopije tih izvoda.

3.  Original uverenja o državljanstvu majke, ne stariji od šest meseci.

4.  Fotokopija lične karte majke i original na uvid. Lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje.

5.  Original prijave prebivališta za decu, ne stariji od šest meseci.

6.  Fotokopija overene zdravstvene knjižice majke.

7.  Uverenje da niste lišeni roditeljskog staranja iz suda s kojim se potom ide u Centar za socijalni rad da se dobije zvanično uverenje da majka brine o detetu za koje je podnela zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na stariju decu

8.  Fotokopija kartice tekućeg računa kod Poštanske štedionice. Ako nemate račun u Poštanskoj štedionici biće vam otvoren po službenoj dužnosti.

9.  Kopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko ste venčani.

Sve potrebne podatke o majci i tome zašto se ona ne stara o detetu, ovlašćeni radnik centra će dobiti elektronskim putem od nadležnih institucija. Potrebna dokumenta važe isto kao za majku, uz dodatak sledećih:
 
Foto: Unspash
 
1.  Izvod iz matične knjige umrlih za majku.
 
2.  Uverenje Centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete, odluku suda da je majka lišena roditeljskog prava.
 
3.  Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti.
 
4.  Potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci.

Zahtev se podnosi u porodilištu u sklopu e-prijave novorođenčeta, a rok za dostavu rešenja o novčanim primanjima se dostavlja na kućnu adresu majke u roku od dva meseca.
 
Ako se zahtev podnosi neovisno o prijavi rođenja, podnosi ga majka lično u nadležnom organu — gradskoj/opštinskoj upravi, u odeljenju za dečju zaštitu i socijalna pitanja.

Rok za podnošenje zahteva za roditeljski dodatak je šest meseci od dana rođenja deteta.

Od trenutka podnošenja do prve isplate prođe nekoliko meseci, ali posle toga sve uplate bi trebalo da stižu na vreme oko 20. u mesecu.
 
(Ažurirano: 14. 9. 2021) 

Izračunajte vaš BMI
Pol:

Godine starosti:

Vaša visina:

Vaša težina:

Vaš BMI iznosi
22,5
Normalna težina

Neuhranjenost
Normalna telesna masa
Manja gojaznost
Gojaznost
Velika gojaznost
Preterana gojaznost
Napomena: BMI kalkulator služi isključivo u informativne svrhe i rezultati su okvirni. Nije zamena za dijagnostičku metodu. Vrednosti ne važe za decu do 18 godina, trudnice i dojilje, bolešljive i slabe osobe
Utvrdite kada su vam plodni dani i povećajte šanse da ostanete u drugom stanju.

Potrebno je samo da unesete prvi dan vašeg poslednjeg ciklusa i prosečno trajanje i dobićete kalendar plodnih dana za narednih pet meseci.

Izračunavanje plodnih i neplodnih dana je metoda koja se zasniva na karakteristikama menstrualnog ciklusa. Svaka žena koja ima ciklus na 28 dana, ima ovulaciju (oslobađanje jajne ćelije) oko 14. dana ciklusa.
Izračunajte plodne dane

Prvi dan poslednje menstruacije

Prosečno trajanje ciklusa
Ovulacija ≈
Ned. 20.07.2021. Pet. 25.07.2021.
Danas je Petak, 14.06.2024
Plodni dani
Menstruacija
dana 5 Menstruacija
dana 15 Folikularna faza
dana 6 Ovulacija
Sledeća menstruacija
za ≈ 28 dana

Može vas zanimati još i

Najnovije